Đầy đủ tính năng của zwcad classic và thêm nhiều tính năng mạnh mẽ và hoàn hảo hơn cho người dùng.

 
Phát triển một sản phẩm tốt cần có thời gian, chúng tôi hiện đang thu thập nhu cầu và ý kiến phản hồi từ người sử dụng và một số trong số họ sẽ trở thành những ý tưởng thật. Hãy chờ đợi cho ZWCAD 2017 có thể làm cho một sự khác biệt trong thiết kế CAD của bạn.